Leegstand in Nederland

goedkope bedrijfshuisvesting

Goedkope kantoren en andere goedkope bedrijfshuisvesting.

Er is veel leegstand in Nederland. Leegstaande kantoren zijn oververtegenwoordigd bij leegstand beheerders omdat veel bedrijven niet meer de ruimtes nodig hebben als voorheen.  Veel bedrijven doen tegenwoordig alles via internet en thuiswerkers. Dit bespaart huur voor bedrijfshuisvesting. En andere bedrijven maken juist gebruiken van leegstaande kantoren omdat op deze wijze goedkope bedrijfshuisvesting. Goedkope kantoren zijn interessant voor startende ondernemers. Antikraak is lucratief.